Malmö Hovrätt

Bild: images/webb-projekt1.jpg

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects 
Byggår: 2008
Plats: Malmö
Beställare: Skanska
System: VidaApply med glasbalkar