St. Jörgen Hotel & Spa

Bild: images/st-j-rgen-54.jpg

Arkitekt: ArkitektStudion AB
Byggår: 2007
Plats: Göteborg
Beställare: Bergman & Höök 
System: VidaBeam