Hållbarhet

Värmeisoleringskapaciet och återvinningsbarhet är två egenskaper som får stort focus vid design av moderna fastigheter.

Ur ett ekologiskt perspektiv erbjuder VidaSystem® alltid bland det bästa som finns på marknaden.
Att glasfasader har lågt U-värde (isoleringsvärde) är nödvändigt. Ett lågt U-värde är bra för fastighetens ekonomi och ekologi, eftersom mindre uppvärmning eller nedkylning behövs, samtidigt som det skapas en behaglig inomhusmiljö med jämnare rumstemperatur. VidaSystem® är designat för ökad isoleringskapaciteten i glasfasader och för att bidra till högre energieffektivitet i fastigheten.

Högpresterande energibesparande trippelglas, utan kalla övergångar och med förbättrad isoleringskapacitet är några av fördelarna med VidaSystem®.

Hållbarhet är i focus i företaget. Företagets verksamhet och resurser används medvetet på mest miljömässiga sätt. Allt material i systemet är återvinningsbart och delar av materialet är återvunnet.