Prestanda

Läs VIDA nyhetsbrev här!

Testat av Wintech

VidaSystem® tillhandahåller, förutom flexibel design mycket hög teknisk prestanda. VidaSystem® fick mycket bra resultat i produkttest utfört av Wintech Engineering Ltd. Wintech Engineering Ltd är ett certifierat oberoende laboratorie som godkänner CE-märkning av produkter och system.

VidaSystem® klarade gränsvärdena väl gällande kapacitet att motstå och leda bort vatten samt kan utstå extremt lufttryck och mekanisk påverkan utan att läckor uppstår.

VidaSystem® klarade säkerhetstesten felfritt vilket är nödvändigt för glasfasader.

VidaSystem® är lufttrycksklassat A4 enligt BS EN 12152:2002 och vattentäthetsklassat R7 enligt BS EN12154:2000 samt är klassat E5 & I5 för mekanisk påverkan enligt BS EN 13049:2003.

Testat i Japan

VidaSystem® har testats i Japan för jordbävningar och tyfoner. VidaSystem® klarade testet enligt Japansk standard, JAS 17 med god marginal och rekommenderas därför i områden med hög seismisk aktivitet samt där det finns risk för kraftiga vibrationer eller sättningar.