Glassystem

För glasfasader och glastak i Göteborg

Med en kombination av flexibilitet jämte mängder av design­möjligheter för fasader & tak uppfyller Vida­system högt ställda krav samt erbjuder ett exklusivt och hög­teknologiskt utseende utseende för glasfasader och glastak.

VidaFlam® – brandklassad structural glazing-fasad

VidaFlam® är ett brandklassat glassystem som har dold mekanisk infästning i isolerglasets kanter. Då inga infästningar penetrerar fasadens ytskikt fastnar mindre smuts och fasaden håller sig renare, vilket ökar tiden mellan rengöringsintervaller. Konstruktionen har bruten köld­brygga och mycket bra termiska isoler­värden. Det går utmärkt att använda både treglas- och tvåglas isolerrutor i VidaFlam®. Systemet klassificerats enligt EN 1364-3 och EN 13501-2

VidaPoint® – Isolerglassystem

VidaPoint® är ett bultat isoler­glas­system med rörlig infästning samt hål endast i inner­glaset. Alla metall­delar är tillverkade i rostfritt stål. Då inga infästningar penetrerar fasadens ytskikt fastnar mindre smuts och fasaden håller sig renare, vilket ökar tiden mellan rengörnings­intervaller. Den rörliga infästningen minskar vind­belast­ningen på glaset, vilket är fördelaktigt för både glasfasader och glastak.

Konstruktionen har bruten köld­brygga och mycket bra termiska isoler­värden. Det går utmärkt att använda treglas isolerrutor i VidaPoint®. VidaPoint® finns idag i följande varianter: VidaPoint® med rod-stomme, Dvs en mycket transparent konstruktion med spider­fästen och krysstags­stomme av hel­dragen rost­fri tråd. VidaPoint på bakom­varande stomme av exempelvis pelare med runt stål eller pelare av glas så kallade glasfenor.

SinglePoint® – Enkelglassystem

SinglePoint® är ett bultat enkel­glas­system med rörlig infästning. Alla metall­delar är tillverkade i rost­fritt stål.

Kan levereras med utanpå­liggande alternativt försänkt bricka. Vi är även åter­försäljare för fler­talet andra bultade enkel­glas­system vilket ger fördel då vi kan välja de system som passar bäst för specifika objekt.

VidaApply® – Glassystem med dold infästning

VidaApply® är ett glassystem som har dold mekanisk infästning i isoler­glasets kanter. Systemet är mycket trans­parent med en profil­bredd på endast 50 mm samt fog­bredd på 16 mm. VidaApply® möjliggör två­sidig infästning där övriga sidor är fria från bakom­varande stomme. De fri­bärande sidorna har en icke genom­siktlig bredd på ca 40 mm. Glassystemet har sedan lång tid installerats för glasfasader och glastak både i och utanför Sverige.

VidaBeam® – Självbärande aluminiumprofil

Självbärande aluminium­profil, 50mm smal, finns i olika höjder och utseenden. I övrigt är VidaBeam® likt glassystemet VidaApply®.